News

Datganiad i’r Wasg: Mai 24 2017

Prosiect Gorsaf Ganolog Corwen yn derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru Mae Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen yn ymhyfrydu wrth gyhoeddi ei bod wedi bod yn llwyddiannus gyda’r cais am gymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gydag adeiladu gorsaf reilffordd newydd yng...